Vi innkaller til årsmøte 6. april kl 19.30 på Trara skole. Eventuelle saker kan sendes til kontaktoss@slevik.com innen 19. mars.
Vi tar forbehold om Coronasituasjon og eventuell digital gjennomføring av årsmøte.