Slevik Innebandy klubb ble stiftet 20. februar 1989. Den første i Østfold, og den første klubbene i Norge som er registrert i Norges Bandyforbund. Klubben har ca. 200 aktive medlemmer fordelt på 10 lag, og deltar i alle klasser for herrer og har et J 12 lag. Klubben har tilbud for spillere i alle aldersklasser.

Draktfarger

1989 – 1995 Rosa

1995 – 2002 Gul

2002 –-> Sort

At våre første draktfarge ble rosa var en tilfeldighet. Røde ble bestilt, men de som lå i esken var altså rosa. De tilstedeværende ved eskeåpningen besluttet å gå for rosa!

Klubblogo

Vår nyeste logo er tegnet av Sinisha Bozunovic i sammarbeid med Siwert Hjalmarsson.

Vår eldste logo ble tegnet av Marius Finsrud.

Den nyeste har etter hvert blitt kjennemerke for klubben. Den eldste vil fortsatt bli benyttet i enkelte sammenheng.

Forpliktelser

Alle medlemmer betaler medlemskontingent:

  • Født 1993 og senere:  kr. 450.-
  • Født 1992 og tidligere  kr. 600.-

Spillere i alle lag betaler i tillegg treningsavgift. Treningsavgiften er ment å dekke utgifter til trening, kamper og ”lagutstyr”.

Beskjed kan sendes til:

Slevik Innebandyklubb
Postboks 131
1620 Gressvik

Eller på e-post: kontaktoss@slevik.com

Kamparrangører på tur!

Klubben skal også denne sesongen arrangere en rekke seriekamper i Gressvikhallen og Gaustadhallen. Kampene for våre a-lag vil bli arrangert av komité/styret, med hjelp fra spillere fra aldersbestemte klasser.  Mens de respektive hjemmelagene arrangerer sine egne kamper.

Vi ønsker en gruppe frivillige klubbmedlemmer til våre arrangement gjennom sesongen.  Målet er å få en ”drillet” gjeng som etter hvert får god erfaring i å arrangere. De frivillige vil bli premiert med en tur mot slutten av sesongen.

Litt om klubbens økonomi

Klubbens økonomi bedres for hver år.

Våre store turneringer Salmingcup og  Plankecup og utstyrleverandøren Salming,   Kontingenter og treningsavgifter står også for en stor del av inntektene. Videre kan nevnes inntekter fra øvrige sponsorer, lotteri, støtte, automatinntekter  og bingo. I tillegg selges det dopapir/tørkepapir på høst og vår.

Oppfordrer alle å betale kontingenter og avgifter innen fristen.  For oss er det ikke bare viktig å få pengene inn, men også få dem inn til riktig tid.

Turneringer som klubben arrangerer

– Plankecup.

Plankecupen er Norges største innebandyturnering, og blir spilt i Kongstenhallen på fem baner fredag til søndag. I tillegg leies det inn andre baner etter behov. Rekorden er på 112 lag, noe som betyr over 1600 spillere. Turneringen består av klassene: herrer bredde – damer bredde –  junior damer – junior herrer – pike – gutt – smågutt – småjente og lillegutt.

– Salmingcup

Blir arrangert  i april/mai.  Rekorden her er 116 deltagende lag og består av følgende klasser: junior gutter og jenter,  gutt, jenter, smågutt, småpiker, lillegutt, lillejenter, minigutt, og minipiker.  Klasser blir slått sammen eller delt basert på påmeldte lag og trykket som oppstår i forskjellige klasser.

Slike turneringer fører nødvendigvis til en del dugnadsjobb.  Hovedsakelig benytter vi oss av de aktive i den aktuelle turneringa, og/eller deres foresatte.  En stor takk til alle som har stått på i forbindelse med disse to arrangementene. I tillegg til å aktivisere mange av våre medlemmer, er turneringene etter hvert blitt gode og viktige inntektskilder for klubben.

Slevik Innebandy arrangerte i Rolvsøyhallen i mai 1990 Østfolds første innebandyturnering.  Fem lag deltok.  Torp, Manstad, Rolvsøy, Odin,  og Slevik.  Klubbens medlemmer jobbet på spreng for å få ferdigbygd sine vant til turneringa.  I tiden før våre nå to etablerte turneringer så dagens lys ble det arrangert ytterligere to turneringer. En i Kongstenhallen og en i Gaustadhallen.

Lisens / forsikring

Alle spillere som deltar i seriespill må betale lisens til Norges Bandyforbund. Klubben vil sørge for lisens og denne vil komme på mail.

HUSK AT DU IKKE ER SPILLEBERETTIGET FØR BANDYLISENSEN ER BETALT.

Fullstendige forsikringsvilkår med forsikringssummer, se NBFs hjemmeside.

SPILLEBERETTIGELSE/FORPLIKTELSER

Samtlige spillere som skal delta i konkurranser administrert av forbund eller krets skal løse lisens. Før kampstart skal kvitteringer for betalt lisens kunne forevises i sekretariatet. Dommeren plikter å kontrollere at samtlige har gyldig lisens og rapportere om eventuelle missligheter. Lisensen er gyldig for de idretter som administreres av NBF. Spillere som deltar i obligatoriske kamper i flere enn en idrett, plikter å krysse av for disse på innbetalingsblanketten, eller informere Forbundskontoret skriftlig. Bruker en klubb ikke-lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr. 250,- pr. spiller pr. kamp. Dersom klubben ikke foreviser dokumentasjon på betalte lisenser ilegges klubben en bot på kr. 500,- pr. kamp.

Ta kontakt med Norges Bandyforbund eller les her http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp
LES DETTE FØR DU BETALER LISENSEN.

For å få registrert spilleren med riktig navn, adresse, fødselsdato og klubb må du ta hensyn til følgende.

Ved betaling via nettbank må navn og KID nummer påføres.