Slevik Innebandy klubb ble stiftet 20. februar 1989. Den første i Østfold, og den første klubbene i Norge som er registrert i Norges Bandyforbund. Klubben har ca. 250 aktive medlemmer fordelt på 14 lag, og deltar i alle klasser for begge kjønn. Klubben har tilbud for spillere av begge kjønn født i 1997 og tidligere.

Klubben har før sesongen 2011/2012 19 Norgesmesterskap

– Herrer 1997, 2000

– Damer 2004

– Junior damer 1999, 2002, 2005,2006, 2009, 2010

– Gutter 1996, 1999, 2004, 2005.

– Piker 2001, 2004, 2005, 2006, 2010

– Junior Herre 2008

 

Aktivitet

Vil i sesongen 2011/2012 stille med følgende lag:

 • Herrer 1 Eliteserien
 • Herre 2 kretsserien
 • Herre 3 kretsserien
 • Damer 1 Eliteserien
 • Damer 2 kretsserien
 • Junior herrer kretsserien
 • Junior damer kretsserien
 • Gutter kretsserien
 • Småpiker kretsserien
 • Smågutter kretsserien
 • Minigutt kretsserien
 • Micro kretsserien

 

Draktfarger

1989 – 1995 Rosa

1995 – 2002 Gul

2002 –-> Sort

At våre første draktfarge ble rosa var en tilfeldighet. Røde ble bestilt, men de som lå i esken var altså rosa. De tilstedeværende ved eskeåpningen besluttet å gå for rosa!

 

Klubblogo

Vår nyeste logo er tegnet av Sinisha Bozunovic i sammarbeid med Siwert Hjalmarsson.

Vår eldste logo ble tegnet av Marius Finsrud.

Den nyeste har etter hvert blitt kjennemerke for klubben. Den eldste vil fortsatt bli benyttet i enkelte sammenheng.

 

 

 

 

Forpliktelser

Alle medlemmer betaler medlemskontingent:

 • Født 1993 og senere:  kr. 450.-
 • Født 1992 og tidligere  kr. 600.-

Spillere i alle lag betaler i tillegg treningsavgift. Treningsavgiften er ment å dekke utgifter til trening, kamper og ”lagutstyr”.

 

Treningsavgifter 2011 / 2012:

Lag: Født: Treningsavgift pr. sesong

 • Senior ( 88 og tidligere ) kr. 2000.-
 • Junior  ( 92-95 ) kr.  1600.-
 • Gutt/pike   ( 96-97 ) kr. 1300.-
 • Smågutt/pike  ( 98-99 ) kr.   1100.-
 • Lilleputt  ( 00-01 ) kr.   1000.-
 • Minigutt ( 02 og senere ) kr.  1000.-
 • Minipiker ( 02 og senere ) kr.  1000.-

Kontingenter og avgifter er bestemt på klubbens årsmøte. Treningsavgifter i aldersbestemte klasser følger alder, og ikke hvilket lag den enkelte spiller på. Alle som deltar i seriespill, skal minst betale miniputt avgift. Alle klubbens aktive medlemmer må selge lodd i klubbens lotterier. Det er planlagt to slike lotterier i inneværende sesong. Klubbens kamparrangementer og turneringer gjennomføres på dugnad. Her må alle regne med å ta sin del.

En spiller som slutter i løpet av sesongen, plikter å gi skriftlig beskjed om dette. Dette for at vi til en hver tid skal vite hvilke spillere vi har i klubben. Er kontingent betalt er man for medlem å regne ut sesongen.

Beskjed kan sendes til:

Slevik Innebandyklubb
Postboks 131
1620 Gressvik

Eller på e-post: kontaktoss@slevik.com

 

Kamparrangører på tur!

Klubben skal også denne sesongen arrangere en rekke seriekamper i Gaustadhallen. Kampene for våre a-lag vil bli arrangert av komité/styret, med hjelp fra spillere fra aldersbestemte klasser.  Denne sesongen hvil vi i større grad benytte oss av klubbens ungdommer til arrangement av kretskamper.

Vi ønsker en gruppe frivillige klubbmedlemmer til våre arrangement gjennom sesongen.  Vaktlister vil bli tilpasset den enkeltes lag sin kampaktivitet.  Målet er å få en ”drillet” gjeng som etter hvert får god erfaring i å arrangere. De frivillige vil bli premiert med en tur mot slutten av sesongen.

 

Litt om klubbens økonomi

Klubbens økonomi bedres for hver år.  Hovedsponsor Ziplatti ved Sport Engros AS, vår store turnering Plankecup, og utstyrleverandøren Zone,   Kontingenter og treningsavgifter står også for en stor del av inntektene. Videre kan nevnes inntekter fra øvrige sponsorer, lotteri, støtte, automatinntekter, TV-Bodens ungdomscup, og bingo.

Denne sesongen blir det to klubblotterier (skrapelodd).

Oppfordrer alle å betale kontingenter og avgifter innen fristen.  For oss er det ikke bare viktig å få pengene inn, men også få dem inn til riktig tid.

 

Turneringer som klubben arrangerer

– Plankecup.

Plankecupen er Norges største innebandyturnering, og blir spilt i Kongstenhallen på fem baner fredag til søndag. I årets cup deltok 85 lag, noe som betyr over 1300 spillere. Turneringen besto av klassene: herrer bredde – damer bredde –  junior damer – junior herrer – pike – gutt – smågutt – småjente og lillegutt.

Plankecup 2011 arrangeres i begynnelsen av september.

 

– TV-Bodens Ungdomscup.

Blir arrangert  i april/mai.  75 lag deltok i klassene gutt, piker, smågutt, småpiker, lillegutt, minigutt, og minipiker.  Denne turneringa har  vært for en flis å regne i forhold til Plankecup, men har nå blitt like stor.

TV-bodencup 201 er lagt til helgen 11-13 mai 2011.

Slike turneringer fører nødvendigvis til en del dugnadsjobb.  Hovedsakelig benytter vi oss av de aktive i den aktuelle turneringa, og/eller deres foresatte.  En stor takk til alle som har stått på i forbindelse med disse to arrangementene. I tillegg til å aktivisere mange av våre medlemmer, er turneringene etter hvert blitt gode og viktige inntektskilder for klubben.

Slevik Innebandy arrangerte i Rolvsøyhallen i mai 1990 Østfolds første innebandyturnering.  Fem lag deltok.  Torp, Manstad, Rolvsøy, Odin,  og Slevik.  Klubbens medlemmer jobbet på spreng for å få ferdigbygd sine vant til turneringa.  I tiden før vår nå to etablerte turneringer så dagens lys ble det arrangert ytterligere to turneringer. En i Kongstenhallen og en i Gaustadhallen.
Lisens / forsikring

Alle spillere som deltar i seriespill og er født i 1999 eller tidligere, må betale lisens til Norges Bandyforbund. Klubben vil sørge for lisens og denne vil komme på mail. Du forsikres i Chartis via Norges Idrettsforbunds (NIF) barneforsikring til og med det året du fyller 12 år, og etter denne dato via Norges Bandyforbund (NBF).

HUSK AT DU IKKE ER SPILLEBERETTIGET FØR BANDYLISENSEN ER BETALT.

Fullstendige forsikringsvilkår med forsikringssummer, se NBFs hjemmeside. Ved spørsmål kan Norges Bandyforbund kontaktes på telefon 21 02 95 70
SPILLEBERETTIGELSE/FORPLIKTELSER

Samtlige spillere som skal delta i konkurranser administrert av forbund eller krets skal løse lisens. Før kampstart skal kvitteringer for betalt lisens kunne forevises i sekretariatet. Dommeren plikter å kontrollere at samtlige har gyldig lisens og rapportere om eventuelle missligheter. Lisensen er gyldig for de idretter som administreres av NBF. Spillere som deltar i obligatoriske kamper i flere enn en idrett, plikter å krysse av for disse på innbetalingsblanketten, eller informere Forbundskontoret skriftlig. Bruker en klubb ikke-lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr. 250,- pr. spiller pr. kamp. Dersom klubben ikke foreviser dokumentasjon på betalte lisenser ilegges klubben en bot på kr. 500,- pr. kamp.

Ta kontakt med Norges Bandyforbund eller les her http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp
LES DETTE FØR DU BETALER LISENSEN.

For å få registrert spilleren med riktig navn, adresse, fødselsdato og klubb må du ta hensyn til følgende.

Ved betaling via nettbank må navn og KID nummer påføres.

Les mer om pris på lisens og aldersinndeling her: http://www.bandyforbundet.no/diverse/lisens-satser.jpg