Styret

Title

Styret Slevik Innebandy 2020/2021

Styreleder

Morten Johnsen


Nestleder

Roar Nilsen


Økonomi ansvarlig

Johnny Poulsen


Styremedlem

Anne Marie Nilsen


Styremedlem

Bjørn Omberg


Styremedlem

Alexander Lennander


Styremedlem

Therese Sandberg


Styremedlem

Erik Høkeli


Styremedlem/Sportslig leder

Hans Gustav Andersen